Sistemul de învățământ reprezintă principala componentă a sistemului de educație. Un rol deosebit de important pentru reușita în viață îl are educația. Este necesară o creștere a nivelului de educație pentru a face față schimbarilor cerințelor de pe piata munctii.