Festivalul Căpșunului și produselor locale tradiționale – a doua duminică a luni iunie a fiecarui an
Festivalul Sculpturilor în lemn   - 10-19 iulie a fiecarui an
Târgul anual de Sfântul Ilie 14-20 iulie
Hramul Bisericii Racoviţa "Sfinţii Împăraţii Constantin şi Elena" - 21 mai a fiecarui an
Hramul Bisericii Sfintei Mănăstiri Polovragi "Adormirea Maicii Domnului" - 15 august a fiecărui an
Festivalul castanelor si produselor traditionale – a doua sambata a lunii octombrie a fiecarui an
Hramul Bisericii Polovragi "Sfântul Dumitru" - 26 octombrie a fiecărui an
Hramul Bisericii Racoviţa "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - 8 noiembrie a fiecărui an